Възможности за членство в БАМО, съгласно устава на Асоциацията

а) пълноправни членове - лекари, работещи в областта на медицинската онкология
б) асоциирани членове - всички физически лица, които споделят целите и задачите на Асоциацията, надлежно регистрирани юридически лица (здравни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ и др.), осъществяващи дейността си в областта на медицинската онкология или юридически лица с нестопанска цел с подобен предмет на дейност и цели. Ако член е юридическо лице, то представляващия го писмено упълномощава представител за участие в работата на Асоциацията.
в) почетни членове – физически лица с особени заслуги за развитието на онкологичната наука.

Регистрирайки се, ще получите достъп до списание "Studia Onkologia" и специална отстъпка за годишните конференции на БАМО!
За да кандидатствате за член на БАМО, моля попълнете регистрационната форма:

Registration Options
Създай профил
Индикатор на сложността
Допълнителна информация
Моля попълнете текста / цифрите в полето по-долу:
Завършете регистрацията