На страниците на списанието могат да намерят място в пълен обем литературните обзори по разработвани от вас научни теми. Разчитаме на вашето сътрудничество и препоръки. В редакционната колегия участват специалисти от различни научни области, които ще оценяват професионално предлаганите за публикуване материали.

От името на редколегията,
Доц. д-р К. В. Тимчева

Cover_Oncologika2013-1

Cover_Oncologika2013-1

Cover_Oncologika2014-1

Cover_Oncologika2013-1

Cover_Oncologika2013-1

COVER_Oncologia2015-1-1

COVER_Oncologia2015-2-2

COVER_Oncologia2015-2-2

COVER_Oncologia2015-2-2

COVER_Oncologia2018-1-1

COVER_Oncologia2019-1-1