За връзка с нас:

Проф. д-р Константа Тимчева – Председател
e-mail: chair@bamobg.org

Д-р Спартак Вълев – Секретар
Тел. 0885461220
e-mail: valev.md@gmail.com