Управителният съвет на БАМО свиква общо годишно отчетно събрание

Управителният съвет на БАМО свиква общо годишно отчетно събрание на 16.07.2019г. при дневен ред: 1. Отчет за дейностите през 2018/2019г. 2. Избор на нов УС.