УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

1. ПРОФ. Д-Р ДРАГАН БОБЕВ

2. ПРОФ. Д-Р КОНСТАНТА ТИМЧЕВА

3. ДОЦ. Д-Р М. НИКОЛОВ

4. ПРОФ. Д-Р И. ХРИСТОЗОВА

5. ДОЦ. Д-Р ХР. ГАНЧЕВ

6. ДОЦ. Д-Р Ю. РАЙНОВ

7. Д-Р ЕЛИСАВЕТА КРЪСТЕВА

8. Д-Р БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ

9. Д-Р МАРЧЕЛА КОЛЕВА

10. Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ

11. Д-Р ВИОЛИНА ТАСКОВА

12. Д-Р КАТЕРИНА ГЕНОВА

13. Д-Р КАТЯ ЯНЧЕВА

14. Д-Р ТАТЯНА КОЙНОВА

15. Д-Р Г. ДИМИТРОВА

16. Д-Р В. МИНЧЕВ

17. Д-Р СВ. ПАВЛОВА

18. Д-Р КАЦАРСКА

19. Д-Р СП. ВЪЛЕВ