До
Д-р Петър Москов
Министър на здравеопазването

Д-р Д. Дариткова
Председател на Парламентарна Комисия по Здравеопазване
към 43-то Народно Събрание на РБ

Д-р Глинка Комитов
Управител на НЗОК

Д-р Венцислав Грозев
Председател на БЛС

Д-р Ст. Кацаров
Председател на Център за Защита Правата в Здравеопазването

С Т А Н О В И Щ Е
от Българска Асоциация по Медицинска Онкология

Относно: Проект за Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК – първа и втора част

Уважаеми госпожи и господа,

На 29.10.2015 г на сайта на МЗ се появи Проект за Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК – първа и втора част.
Случайно или не, в този Проект не фигурира клинична пътека №298 – Системно лекарствено лечение на солидни злокачествени тумори при възрастни.
Предвижда се лечението на болните със солидни злокачествени тумори да се провежда само по клинични процедури, и то в извънболничната помощ!
Дълбоко вярваме, че този факт е техническа грешка, която трябва да се отстрани незабавно.
Противното би означавало да останат без лечение хиляди онкологично болни, при които терапевтичната комбинация изисква престой в лечебно заведение за 2, 3 или 5 дни, както и тези, при които лечението се провежда с т.н. продължителни инфузии – 24, 48, 72 ч и т.н.
Това са болните със злокачествени тумори на тестисите /5-дневна терапия/, с карцином на яйчника /2, 3 и 5-дневна терапия/, с карцином на млечната жлеза и белите дробове /2- и 3-дневна терапия/, с карцином на дебелото и право черво, на панкреаса и жлъчните пътища /3-дневна терапия/, с карцином на маточната шийка и злокачествени тумори на главата и шията /3-5-дневна терапия/ и т.н.
Предложените промени не са съгласувани с ръководството или с представители на Българска Асоциация по Медицинска Онкология, както и с ръководители на клиники и отделения по медицинска онкология в страната.
В качеството си на професионална организация, изразяваща интересите на българските онколози, вкл. медицински онколози, и преди всичко отстояваща интересите на пациентите с онкологични заболявания, категорично възразяваме срещу предложения Проект за Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК – първа и втора част
Проблемите в областта на лечението на онкологично болните у нас са твърде болезнени и за пациентите, и за обслужващия ги медицински персонал.
Разчитаме да не позволите тези проблеми да се задълбочат.

С уважение,

Председател на УС на БАМО,

Проф. д-р К.В. Тимчева